Aktuelt

Stiftelsen er engasjert i prosjekter blant annet innen sikkerhet til sjøs, forebygging av utenforskap, tiltak rettet mot barn og unge, vern om demokratiet og ulike sosiale og kulturelle formål.