Camp Hudøy – Støtte til livbøye og båt

Stiftelsen Hudøy er et samarbeid mellom Oslo Kommune og Kirkens Bymisjon Oslo med formål å drive sommerleirer for barn opp til 18 år.

Hans Herman Horns stiftelse har i 2022 støttet Stiftelsen Hudøy med en fjernstyrt livbøye og en hurtiggående båt. Formålet er å å øke sikkerheten på øya i forbindelse med sommerleirene.

Arbeidsbåten er satt i drift og avlaster bruken av de store passasjerbåtene betraktelig. Staben på Hudøy rapporterer om at båten fungerer godt, med gode lastegenskaper, og at den er et nyttig og sikkert hjelpemiddel i litt hardere vær.

Redningsbøyen er på plass, men har heldigvis ikke vært i bruk. Øvelser og redning med den nye bøyen er nå etablert som fast rutine for de ansatte.