Prosjekter

Stiftelsen identifiserer selv prosjekter som skal støttes, og tar initiativ til utdeling. Stiftelsen behandler ikke søknader.

Langsiktighet og tidlig involvering

Det legges vekt på å gi støtte med til prosjekter av langsiktig karakter. Stiftelsen ønsker å komme tidlig inn i initiativ for å kunne påvirke resultater og stille krav til prosesser.

Samarbeid

De fleste saker støttes i samarbeid med andre aktører, som spleiselag.

Hva støttes?

Stiftelsens prioriterte satsingsområder er: Sikkerhet til sjøs, aktiviteter knyttet til ski og friluftsliv for barn og unge, demokrati, forsvars- og veteransak, samt andre sosiale og kulturelle formål.

Det gis ikke støtte til offentlige kjerneoppgaver, ordinær drift hos mottaker eller næringsvirksomhet.

Se noe av det stiftelsen har støttet under Aktuelt.

Oppfølging av utdelinger

Det inngås en skriftlig avtale med mottakere av støtte for å sikre at midlene blir brukt i samsvar med formålet. Mottakere skal rapportere om avvik i fremdrift eller forutsetninger underveis i prosjektet, samt gi sluttrapport etter nærmere fastsatte retningslinjer.

STIFTELSENS OPPRETTER: Hans Herman Horn (1931-2020)