Friluftsglede

Friluftsglede i skolen er Skiforeningens viktigste integrerings- og inkluderingstiltak.

FINT TILBUD: Tilbudet er spesielt utviklet for skoleklasser og familier og arrangeres hele året.

Friluftsglede i skolen er Skiforeningens viktigste integrerings- og inkluderingstiltak. Årlig er 3.000 tredje- og fjerdeklassinger fra skoler øst i Oslo sammen med instruktører på tur i Marka. Barna blir kjent med dyr og planter, lærer seg å bruke kniv og fyre bål, klyver og klatrer i steinura og går på ski. Tilbudet er gratis for deltakerne, og finansieres gjennom gaver og støtteordninger.

Hans Herman Horns stiftelse støtter Friluftsglede med kr. 500 000 hvert år i 2021, 2022 og 2023.

Se Aftenpostens omtale av Friluftsglede i forbindelse med nominasjon til Årets Osloborger.

Skiforeningen sier om prosjektet:

«Friluftsgledes kjerneverdier er inkludering, mestring, opplevelse og samarbeid. Marka byr på unike rammer for vårt integreringsarbeid. I tillegg bidrar vi til god fysisk og psykisk folkehelse. Prosjektet oppfyller mange av målene i skolens læreplan, og ikke minst treffer vi godt inn mot FNs og regjeringens bærekraftsmål.

Når vi tar elevene med ut på tur, opplever vi ikke sjelden at noen av dem går i myr, på skogssti eller på ski for første gang. Det har i seg selv stor verdi.»

Les mer om prosjektet Friluftsglede.

– Dette er en viktig avtale for Zuccarellostiftelsen og anses som et «historisk» samarbeid, da bidraget fra Hans Herman Horns stiftelse er det største stiftelsen har mottatt siden oppstarten i februar 2016. Horn-stiftelsen blir også vår første signaturpartner, sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

INKLUDERING: Skiforeningen gjør barn og familier trygge og glade i naturen gjennom prosjektet Friluftsglede.