Om stiftelsen

Hans Herman Horns Stiftelse er en allmennyttig stiftelse. Formålet er å støtte tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art.

Om Hans Herman Horn

Hans Herman Horn (1931-2020) var forretningsmann og i mange år leder av RS Platou-gruppen. Han uttalte i mange sammenhenger «den som er priviligert, er også forpliktet til å gi tilbake.» Etablering av stiftelsen var hans bidrag tilbake til samfunnet. Ved en testamentarisk gave ble stiftelsen betydelig utvidet da Hans Herman Horn gikk bort i 2020.

Formålsrealisering

I tråd med oppretterens intensjoner, prioriteres støtte til følgende hovedområder:

  • Sikkerhet på sjøen, berging, livredning, beredskap og opplæring til sjøs.
  • Aktiviteter knyttet til ski og friluftsliv, opplæring for barn og unge, og fremme av skikultur.
  • Demokrati, forsvars- og veteransak.
  • Forebygging av utenforskap, fremme av integrering, og tiltak for bedring av barn og unges psykiske helse.

Utdeling

Stiftelsen identifiserer selv prosjekter som skal støttes, og tar initiativ til utdeling etter egne prosesser. Fra 2023 behandles ikke lenger individuelle søknader om støtte.

Langsiktighet og tidlig involvering

Det legges vekt på å gi støtte med til prosjekter av langsiktig karakter. Stiftelsen ønsker å komme tidlig inn i initiativ for å kunne påvirke resultater og stille krav til prosesser.

Samarbeid

De fleste saker støttes i samarbeid med andre aktører, som spleiselag.

Styre

Stiftelsen skal ha et styre på 3-7 medlemmer. Styreleder er Odd Ingar Solbakken. Medlemmer av familien Horn er til enhver tid representert i styret, og bidrar til å ivareta oppretterens intensjoner og sikre kontinuitet i arbeidet med å fremme stiftelsens formål.

OPPRETTEREN: Hans Herman Horn (midten). Sammen med sine barn (f.v.): Hans Herman Horn jr, Cornelia Horn, Birgitte Horn Bull og Ragnar Horn.

SIKKERHET TIL SJØS: Redningsskøyten RS 172 Ragnar Stoud Platou ble døpt i august 2021. F.v: Ragnar Horn, Cornelia Horn, Annette Malm, Birgitte Horn Bull. Foto: Redningsselskapet.

Hans Herman Horn i jolla på Hvaler. Foto: Lisett Warming

OPPRETTEREN: Hans Herman Horn (midten). Sammen med sine barn (f.v.): Hans Herman Horn jr, Cornelia Horn, Birgitte Horn Bull og Ragnar Horn.