Hans Herman Horns stiftelse er en allmennyttig stiftelse som har til formål å støtte tiltak av sosial, humanitær eller samfunnsmessig art.

Stiftelsen behandler ikke søknader

Stiftelsen identifiserer selv prosjekter som skal støttes, og tar initiativ til utdeling etter egne prosesser.

Den som er privilegert, er også forpliktet til å gi tilbake.