Hans Herman Horns stiftelse er en allmennyttig stiftelse som har til formål å støtte tiltak av sosial, humanitær eller samfunnsmessig art.

Stiftelsen behandler ikke søknader

Stiftelsen identifiserer selv prosjekter som skal støttes, og tar initiativ til utdeling etter egne prosesser.