Medvind – Norsk Maritimt Museum

Sommeren 2021 startet Norsk Maritimt Museum opp veteranprosjektet Medvind.

Dette er et 3-årig prosjekt der hovedmålet er å skape et helårs frivillig mestrings- og kompetansegivende tilbud for veteraner på skonnerten Svanen. Målet for den enkelte veteran er positiv utvikling, mestring og læring både personlig og sosialt.

Hans Herman Horns Stiftelse har tidligere støttet Norsk Maritimt Museum i flere sammenhenger.

Prosjektet Medvind har i år fått kr. 370 000 fra stiftelsen. Initiativet støttes sammen med flere andre bidragsytere.