Friluftsglede fortsetter mot nye høyder

Våren 2022 har rekordmange barn hatt skoledager utendørs med Friluftsglede.

Fra basene på Skullerud og Grorud har omkring 3000 tredje- og fjerdeklassinger deltatt i opplegget som forener lek og læring.

Under vingene til Skiforeningens erfarne og dedikerte instruktører opplever barna mestring og glede ved å være ute uansett vær. De blir trygge i naturen, lærer om dyr og planter, utforsker og leker i naturlige omgivelser.

I mai var Oslos ordfører Marianne Borgen, Sparebank stiftelsen og Hans Herman Horns stiftelse på tur med Friluftsglede-gjengen. Denne dagen i skogen fikk vi oppleve glede og samhold med barna som utfoldet seg utenfor allfarvei. Vi fikk også ta del i leker og oppgaver. En nøkkel til suksessen er Skiforeningens stab med dyktige instruktører. Vi så hvor gjennomtenkt de ledet opplegget, delte kunnskap, inspirerte, og trygt veiledet deltakerne gjennom dagen.

Friluftsglede er et integrerings- og inkluderingsprosjekt i regi av Skiforeningen. Tilbudet går i dag til et 30-talls skoler i Oslo med høy minoritetsandel. Skolebarna og deres lærere deltar på Friluftsglede uten kostnader. Prosjektet har så langt vært finansiert med støtte fra ulike private aktører og stiftelser. Hans Herman Horns stiftelse har bidratt med midler gjennom en treårig satsing.

Tilbudet er en suksess, og Skiforeningen jobber for at enda flere tredje- og fjerdeklassinger skal få muligheten, forteller Helge Bredeli Kanck. Han er prosjektutvikler for Friluftsglede. Finansieringen, gjerne gjennom et spleiselag mellom private og offentlige aktører, er en forutsetning for å fortsette.

– Fra vår side har vi kapasitet, og vi har ambisjoner om å utvide slik at tilbudet kan nå frem til enda flere skoler som har stor andel elever med minoritetsbakgrunn, forteller Helge på vegne av Friluftsglede.

UT PÅ TUR: På tur med Friluftsglede. Foto: Skiforeningen

KLATRING: Mestring og friluftsglede. Foto: Skiforeningen