Skimuseet 100 år

Lørdag 1. desember 2023 gjenåpnet Skimuseet i Holmenkollen – på dagen 100 år etter at museet åpnet dørene for første gang.

Hans Herman Horns stiftelse og Nadia og Jacob Stolt-Nielsens Veldedige Stiftelse har vært hovedstøttespillere til Skimuseets 100-årsjubileum.

Fra venstre: Ragnar Horn, Hans Herman Horn jr, Ole Fr. Anker-Rasch, Oslos ordfører Anne Lindboe, Siri Stolt-Nielsen og Jacob Stolt-Nielsen.

Hans Herman Horns stiftelse har, sammen med Nadia og Jakob Stolt Nilsens vært hovedsponsorer til museets storstilte ombygging i anledning jubileet.

Målet med jubileumssatsingen har vært å revitalisere museet ved å fornye innhold og forsteke oppmerksomheten rundt museet slik at det kan bli et ledende museum i Norge og sammen med Holmenkollen være en av de mest attraktive destinasjonene i Oslo-området. Skiforeningen ønsker å skape varige verdier i form av en sterkere attraksjon samt å styrke institusjonen både faglig og organisatorisk.

Nyåpningen av Skimuseet ble storstilt markert, med tilstedeværelse av Kong Harald, tidligere vinnere av Holmenkollmedaljen og et stor forsamling venner av Skimuseet og Skiforeningen.

➡ Les mer om nyåpning av skimuseet her

Skimuseet i Holmenkollen eies av Skiforeningen, som også står for tilrettelegging av skiløyper, driver serveringssteder og arrangerer skiopplæring i Oslomarka.

Horn-stiftelsen er også støttespiller for Skiforeningens inkluderingsprosjekt Friluftsglede, et kostnadsfritt tilbud til barneskoler med høy
minoritetsandel.

Skilegende Oddvar Brå hilser på Hans Majestet Kong Harald under åpningen av det nye Skimuseet, lørdag 2. desember 2023.