Støtte til Caritas Norge og Ukraina

I den geopolitiske situasjonen som nå utspiller seg i Europa, har Hans Herman Horns Stiftelse (HHHS) besluttet å gi et umiddelbart bidrag for å hjelpe uskyldige konfliktofre.

I den geopolitiske situasjonen som nå utspiller seg i Europa, har Hans Herman Horns Stiftelse (HHHS) besluttet å gi et umiddelbart bidrag for å hjelpe uskyldige konfliktofre.

Stiftelsen stiller 10 millioner kroner til rådighet for Caritas Norge, som er strategisk plassert med mulighet for å agere raskt med nødhjelp til mennesker i områder som er hardest rammet av krigen.

Stiftelsens oppretter var som barn selv øyevitne til krigshandlinger under okkupasjonen av Norge i 1940. Han var gjennom hele livet opptatt av å stå opp for demokratiske og menneskelige verdier. HHHS understreker at det hviler et moralsk ansvar på alle som har mulighet til å støtte. Andre stiftelser og private aktører oppfordres til å reagere raskt på samme måte i denne prekære situasjonen.

Foto: Caritas Norge