Myrsnipa og Robust – Kirkens bymisjon

Hans Herman Horns stiftelse har inngått en samarbeidsavtale med Zuccarellostiftelsen, og vil bidra med støtte over en treårsperiode.

Kirkens Bymisjons tiltak Myrsnipa Samværssted legger til rette for at barn og deres foreldre som står i en utfordrende livssituasjon kan møtes i trygge omgivelser og ha gode samvær. Rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiesituasjon skaper vanskelige familieforhold. Men de fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Kirkens Bymisjons tiltak Robust arbeider forebyggende for å hjelpe barn og unge i livskriser, og bidra til at de kan finne frem til sine iboende ressurser slik at de bedre klarer å håndtere problemer og livssituasjoner de sliter med. Robust er et åpent tilbud for samtale med en erfaren familieterapeut.

Hans Herman Horns stiftelse har gjennom mange år støttet Kirkens Bymisjons arbeid.

For årene 2021-2022-2023 støtter Hans Herman Horns stiftelse Myrsnipa Samværssted og Robust med til sammen kr. 2 000 000,- per år.