Veteran møter veteran

Like før jul i 2021 fikk foreningen Veteran møter veteran overrakt en ny bil. Gaven kom i stand etter initiativ fra Gunnar Sønstebys Minnefond.

Veteran møter veteran arbeider for å legge til rette for aktiviteter for veteraner og deres nærmeste.

– Vi kjører jo adskille tusen kilometer i året for å kunne gi veteraner og veteranfamiliene den oppmerksomheten og anerkjennelsen de fortjener, og bilen vi har disponert til nå er rett og slett oppbrukt, uttalte foreningens representant Marius Røed fra Veteran Møter Veteran.

Hans Herman Horns stiftelse har bidratt til prosjektet, sammen med Stenslands stiftelse, Eckbos Legater og Sønstebyfondet.

Se Sønstebyfondets video fra overrekkelsen av bilen.