Hans Herman Horns Hus i Horten

I oktober 2022 åpnet Redningsselskapets nybygg Hans Herman Horns Hus, med 41 overnattingsrom.

Åpning av Hans Herman Horns hus i Horten. Fra venstre: Birgitte Horn Bull, Cornelia Horn, Ragnar Horn, generalsekretær Grete Herlofson. Foto: Redningsselskapet.

Huset vil blant annet brukes av ansatte og frivillige i forbindelse med kurs på sjøsikkerhetssenteret. Redningsselskapets kurs-, konferanse og sjøredningssenter RS Noatun ligger ved sjøen i Horten. Ved dette senteret får Redningsselskapets sjøansatte og frivillige opplæring og trening.

Den nye overnattingsbygningen er oppført med bidrag fra Hans Herman Horns Stiftelse, og ble offisielt åpnet under Redningsselskapets donator- og partnerdag. Generalsekretær Grete Herlofson sa i åpningstalen at Hans Herman Horn har vært Redningsselskapets største bidragsyter, og at huset bærer hans navn til minne om dette.

AVDUKING: Avduking ved Birgitte Horn Bull. Foto: Redningsselskapet.

OVERNATTING: Overnattingshuset har 41 rom til disposisjon.