Flyte – Nullvisjon for drukning

Den årlige Flytekonferansen ble arrangert 24.-25. januar på RS Noatun i Horten. Flyte er en landsdekkende, ideell forening som har til formål å forebygge drukning.

Konferansen ble åpnet av den nye fiskeri- og havministeren Cecilie Myrseth. I august 2023 vedtok Regjeringen en nullvisjon for drukning og arbeider videre med en nasjonal handlingsplan.

Konferansen samlet 140 deltakere. WHO stilte, sammen med en rekke andre internasjonale organisasjoner.

Donasjon støtter visjonen

Flyte er muliggjort gjennom en donasjon fra Hans Herman Horns Stiftelse på NOK 15 000 000,-. Utgangspunktet for gaven fra stiftelsen var Redningsselskapets visjon om at «Ingen skal drukne». Donasjonen er fordelt på et program som løper over tre år, og som stiller eksplisitte krav til mottakerens arbeid med prosjektet underveis.

Redningsselskapet har fått mandat til å bygge opp en drukningsforebyggende organisasjon for å samle de sentrale og relevante aktørene under den felles paraplyen «Flyte» – som skal være sjøens svar på Trygg Trafikk.

Kampanje for menn over 60

Flyte vil i det kommende året arbeide med forebygging av drukning. Kampanjen «Du er ingen fisk» henvender seg spesielt til menn over 60 år. Denne gruppen representerer hele 87 % av alle drukningsulykker. På verdensdagen for forebygging av drukning den 25. juli 2024 vil Flyte fokusere på drukningsforebyggende arbeid i vann.

Ny daglig leder

Flyte benytter drukningsforebyggende materiell i undervisning, holdningskampanjer, veiledning og kurs. Materialet er tilgjengelig for medlemsorganisasjonene, kommuner, skoler og offentlige etater. Flyte jobber også med konseptet «vannsikre kommuner». Oslo kommune har valgt å melde seg på i dette viktige arbeidet.

Mia Bergmann er ansatt som ny daglig leder i Flyte, mens Siv Jensen vil fortsette som politisk leder.

C.H.

Foto av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth på Flytekonferansen.
Foto av Saera Khan og Cornelia Horn.

Styremedlem i Flyte, Saera Khan sammen med Cornelia Horn, som representerte stiftelsen.

Foto av Mia Bergmann og Siv Jensen på Flytekonferansen.

Foto: Johnny Vaet Nordskog, Redningsselskapet.