Windjammer-Lauget ved Christian Radich

Windjammer er et livsmestringsprogram utviklet av Stiftelsen Christian Radich.

Windjammer er et tilbud til norske ungdommer som av ulike årsaker lever i en form for utenforskap ved at de ikke går på skole eller får annen form for opplæring, eller er i noen form for arbeide. Dette er krevende for den enkelte og det er kostbart for samfunnet. Mange av Windjammers deltakerne får en ny start i livet og blir igjen aktive samfunnsborger med evne og mot til å ta ansvar for eget liv.

For årene 2022-2024 har Hans Herman Horns Stiftelse blitt med i Windjammer-Lauget, som består av støttespillere som bidrar til å gi ungdom dette tilbudet.

Stiftelsens oppretter, Hans Herman Horn var selv på tokt med Christian Radich en sesong i det vanskelige etterkrigsåret 1947. I sine dagboksnotater fortalte han om vanskelige forhold:

«Karer med trist skjebne var mange, foreldre mangler de fleste, fedrene er senket under krigen eller rett og slett reist sin vei. De fleste har valgt å dra til sjøs, for de mener det er arbeid som har muligheter for alle.»

UTKIKK: Hans Herman Horn ombord på Christian Radich i 1947