Stiftelsens sykehusbarn

Stiftelsen Sykehusbarn samarbeider med sykehus over hele landet, og jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom skal ha gode opplevelser under behandlingsperioden.

Hans Herman Horns Stiftelse har gjennom flere år støttet prosjektet Musikkterapi for barn og unge ved sykehusene Ahus og Kalnes. I 2021 ga HHHS kr. 320 000,- til dette formålet.

Stiftelsen sykehusbarn delte følgende statusrapport:

«Det er en glede å få høre tilbakemeldingene fra pasienter og pårørende om hva musikkterapi gir dem. Med egne besøk på pasientrom og felles musikkstunder på sykehuset, bidrar musikken til varme følelser, aktivitet og lindring av smerte. En helhetlig positiv opplevelse som gir følelsen av nærhet og en tilknytning mellom barn og musikkterapeut. For barn og unge på sykehus er verdien av musikkterapi en glede som kan gi et avbrekk fra en tung sykdomshverdag. Det bidrar til smertelindring og positiv stimulering for barna.»