Signaturpartner for Zuccarellostiftelsen

Hans Herman Horns stiftelse har inngått en samarbeidsavtale med Zuccarellostiftelsen, og vil bidra med støtte over en treårsperiode.

FOREBYGGING: Å forebygge utenforskap, fremme av integrering og tiltak rettet mot barn og unge er blant Horn-stiftelsens strategiske prioriteringer.

Hans Herman Horns stiftelse har inngått en samarbeidsavtale med Zuccarellostiftelsen, og vil bidra med støtte over en treårsperiode.

Forebygging av utenforskap, fremme av integrering og tiltak rettet mot barn og unge er blant Horn-stiftelsens strategiske prioriteringer.

Les Zuccarellostiftelsens nyhetssak om avtalen som omtales som et historisk samarbeid.

Zuccarellostiftelsen ble stiftet av hockeyproff Mats Zuccarello i 2016 med formål å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge ved å bidra til at flere får delta i idrett og fysisk aktivitet.

Hvert år bidrar Zuccarellostiftelsen til at tusenvis av barn og unge får en bedre hverdag gjennom utdeling av personstipend til å drive idrett, samt ved å arrangere gratis aktivitetstilbud i ferier.

– Dette er en viktig avtale for Zuccarellostiftelsen og anses som et «historisk» samarbeid, da bidraget fra Hans Herman Horns stiftelse er det største stiftelsen har mottatt siden oppstarten i februar 2016. Horn-stiftelsen blir også vår første signaturpartner, sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

STIFTEREN: Zuccarellostiftelsen ble stiftet av hockeyproff Mats Zuccarello i 2016.